نهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای فرهاد هدایتی فرد موسس تسکولو (Taskulu.com) با…

هشتمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای رضا میزبانی مؤسس شرکت پارس پال (Parspal.com)…

هفتمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای شاهین طبری موسس چارگون (Chargoon.com) و حضور…

ششمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای مانی قاسمی موسس دیجیاتو (DiGiato.com) و حضور…

پنجمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای پویا محمودیان از بنيانگذاران عکس پرینت (AXPrint.com)…

چهارمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای شایان شلیله از بنيانگذاران شبکه تبلیغات (ANetwork.ir)…