بیست و یکمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای کیارش عباس زاده موسس زودفود (اسنپ…

بیستمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای علیرضا اسکندری موسس شرکت بقچه (boghche.ir) با حمایت…

نوزدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای مجید حسینی‌نژاد موسس شرکت سفرهای علی بابا (Alibaba.ir)…

هجدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای میلاد منشی پور مدیرعامل و موسس شرکت تپ‌سی…

هفدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای حمیدرضا احمدی فعال در حوزه ارزش آفرینی کسب…

شانزدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی آقای فریدون کورنگی بنیان گذار شتابدهنده مپس (Maps) با…